Legacy Code

reengineren of migreren?

Complex probleem

Het Cynefin model stelt dat als het verband tussen oorzaak en gevolg moeilijker te zien wordt, een ander sturingsmodel gekozen moet worden. Bij simpele problemen, die iedereen kan begrijpen, passen 'best practices' als sturingsmodel. Bij gecompliceerde problemen zijn meer oplossingen mogelijk, en kunnen experts 'good practices' leveren.

Als er nog genoeg specialisten beschikbaar zijn die het systeem voldoende begrijpen, is het een gecompliceerd probleem. Bij een gecompliceerd probleem zijn de specialisten (samen) nog goed in staat om oorzaak- en gevolgrelatie te beschrijven, bij een complex systeem kunnen ze dat alleen achteraf.

In een complexe probleemcontext sturen we op een andere manier dan in een gecompliceerde2.