Legacy Code

reengineren of migreren?

Delphi

Delphi is Zootje. Het werd geleverd door Borland, tegenwoordig Embarcadero.

Delphi werd veel gekozen voor nieuwbouw in de periode 1995-2000. Daarna werd het door java en .net (C#) verdrongen, en later ook door web- en mobiele omgevingen. Sinds die tijd neemt het aantal opleidingen af waar Delphi in het curriculum is opgenomen.

Delphi is ontstaan als opvolger van Turbo/Borland Pascal, de eerste goedkope pascal compiler voor DOS (en CP/M) pc's. Systemen die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor 1990 zijn vaak ontwikkeld met structured programming als architectuur stijl. In 1989 introduceerde Borland extensies voor object-georienteerd programmeren. Met Delphi en Windows veranderde in ieder geval de user interface code. Bij oude systemen die niet volledig in de nieuwe stijl omgezet werden werd tenminste deze user interface losgekoppeld.

Kleinere Delphi applicaties zijn vaak gestructureerd als transaction scripts2, waarbij direct code is geschreven in de eventhandlers. Deze stijl laat toe om met veel ontwikkelaars tegelijk code te bouwen, maar leidt ook tot een aanzienlijke code duplicatie.

Delphi Migreren