Legacy Code

reengineren of migreren?

FOSDEM presentatie

Een video opname van de presentatie van het visualiseren van Delphi met Moose bij de Smalltalk Devroom van FOSDEM.

Posted by Stephan Eggermont at 14 March 2014, 10:50 am link