Legacy Code

reengineren of migreren?

FOSDEM presentatie