Legacy Code

reengineren of migreren?

Magritte presentatie op ESUG conferentie