Legacy Code

reengineren of migreren?

Checklist

Om een migratie successvol te laten verlopen is er een aantal randvoorwaarden. Als daar niet aan kan worden voldaan, is het noodzakelijk om de consequenties, en mogelijke maatregelen om noodzakelijke kennis te verwerven, te bespreken.

  1. kennis van het oude platform
  2. kennis van het nieuwe platform
  3. kennis van het probleemdomein
  4. kennis van het migratieproces

Bij ontbrekende kennis is een leerproces nodig. Dit moet zo kort-cyclisch mogelijk zijn, om snel meerdere hypotheses over de ontbrekende kennis te kunnen toetsen. De hypotheses worden geordend op basis van mogelijke risico's en waarde3.

Bibliotheek mapping

Een van de grootste, project-specifieke taken is het bepalen van de mapping van bibliotheek classen en methodes van het oude naar het nieuwe systeem.

Vaak is er geen één op één mapping van een bibliotheek in het oude systeem naar één in het nieuwe. Dan moeten er hulpfuncties of custom componenten geschreven worden.