Legacy Code

reengineren of migreren?

Het migratie proces

Het migratieproces moet inzichtelijk zijn voor alle stakeholders. Het is voor een groot gedeelte een softwareontwikkelproces, maar omvat ook handmatige migratiedelen. De progressie van handmatige delen is meestal makkelijk zichtbaar, maar de voortgang van softwarontwikkeling is niet inherent zichtbaar. Om die wel zichtbaar te maken gebruiken we dagelijkse visualisaties.

Deming cycle

Bij een migratie is het meestal zo, dat niet alle noodzakelijke kennis in één persoon beschikbaar is. Om zo snel mogelijk deze kennis op te bouwen is een zo kort mogelijke feedback cycle noodzakelijk: de Plan-Do-Check-Act cycle van Deming. Als de domeinexpert dagelijks kan zien waar progressie gemaakt wordt en wat niet goed gaat, kan zij de migratie sturen, en besteden ontwikkelaars nooit meer dan een dag aan iets, waarvan de domeinexpert al weet dat het niet kan lukken.

Dagelijkse visualisaties

Iedere dag leveren we inzicht in wat we begrepen hebben van het systeem, welke delen er klaar zijn en welke er nog moeten of welk probleem we aan het oplossen zijn, en hoe. Dit maakt het mogelijk voor de domein expert om het migratie proces te sturen.

Deze visualisaties worden gebouwd in een geïntegreerde projectbrowser, waarin uiteindelijk de hele migratie te volgen is. Het maken van dagelijkse visualisaties kan alleen als de technische ondersteuning daarvoor zo is, dat een bedachte visualisatie ook snel gemaakt kan worden.