Legacy Code

reengineren of migreren?

Waarom niet volautomatisch migreren?

We zouden graag een systeem volledig geautomatiseerd migreren. We hebben nog geen situatie aangetroffen waar dat kosteneffectief mogelijk was.

We lopen tegen de volgende problemen aan:

  • Er zijn grote verschillen in zowel de bron- als de doelarchitectuur.
  • Het bronsysteem is meestal niet zo volledig geautomatiseerd getest (test coverage) dat het makkelijk is het gedrag van de twee systemen geautomatiseerd te vergelijken.
  • Het laatste stukje geautomatiseerd omzetten kost onevenredig veel tijd.