Legacy Code

reengineren of migreren?

Waarom niet volautomatisch migreren?