Legacy Code

reengineren of migreren?

Quick Scan

Bij een quick scan inventariseren en interviewen we de stakeholders, scannen de broncode van het systeem en de ontwikkelprocessen. We leveren een korte rapportage met bevindingen en aanbevelingen voor een vervolgtraject, o.a.

  • ervaren problemen en manieren om ze zichtbaar te maken;
  • hypotheses over deze problemen en manieren om ze te toetsen;
  • een proces om de problemen te omzeilen of op te lossen.