Legacy Code

reengineren of migreren?

Eerste hulp bij legacy systemen